Reservation af huset

Aftale om benyttelse af huset til private sammenkomster eller foreningsmøder kan ske ved at skrive sig på opslagstavlen, der er ophængt i huset.

For brug af huset til arrangementer foreslår bestyrelsen, at der betales et beløb på 500 kr.

Et forslag, som brugerne frit kan forhøje eller nedsætte – eller helt undlade at gøre brug af – alt efter antal deltagere og tilfredshed med hus og omgivelser.

Støt husets vedligeholdelse og drift

I huset er der fremlagt indbetalingskort til vores konto.

Små og store bidrag er særdeles velkomne!

Alle bidrag bliver anvendt til vedligeholdelsen af huset og naturparken ved Bratbjergsøerne samt til at dække de faste udgifter til ejendomsskat, lys, vand, forsikringer, rengøring m.v.

Vi henstiller til publikum at passe godt på såvel huset som omgivelserne – undlade at kaste affald og være påpasselig med åben ild.

Uden for sæson

I perioden 1. november til 31. marts, hvor huset normalt er lukket for publikum, kan der træffes aftale om brug af faciliteterne hos:

Rise Poulsen, Bratbjerg 74, telefon 25 72 53 04

Scroll to top