Reservation af huset

Reservation:

Huset kan reserveres af alle. Reservationer fremgår af kalenderen i huset. Al reservation af huset skal ske til:

Rise Poulsen, Bratbjerg 74, 9460 Brovst

tlf.: 25725304 – meget gerne på SMS.

Vær med til at støtte husets drift.

For notering af sammenkomster og benyttelse af hus og faciliteter foreslår bestyrelsen, at der erlægges et beløb på kr. 500,- Et forslag som brugerne frit kan forhøje eller nedsætte alt efter antal af personer.

Beløbet går ubeskåret til husets og områdets drift, eksempelvis: ejendomsskat, lys, vand, forsikringer, vedligehold og rengøring.

Beløbes indbetales på: Mobil Pay: 99768 eller Bank: 9070 1740760870

 

Scroll to top