Om naturparken

Arealet omkring huset ved Bratbjerg Søerne er på 7 hektar, som oprindelig hørte til en mindre landejendom med rettigheder til grusgravning.

Imidlertid blev ejendommen overtaget af Nykredit og skulle på tvangsauktion. Idet jorden grænser op til Tranum Aktieplantage, blev bestyrelsen interesseret, tog kontakt til kreditforeningen og købte arealet i 1994 med henblik på at etablere et rekreativt område til glæde for mennesker og dyr.

Entreprenørfirmaet Guldhammer fik grusgraven i entreprise, og sammen med Aktieplantagens bestyrelse blev der lagt en plan for naturparkens udformning, efterhånden som råstofferne blev fjernet.

Bratbjerg Søerne dukker op

Overskudsjord blev lagt op og danner de volde, som i dag omgiver de to søer, der opstod som følge af gravningen og under ét har fået navnet Bratbjerg Søerne.

Søernes bredder blev planeret, og de kampesten, der dukkede op, blev anbragt i kanten. De helt store vandreblokke fik lov at stå som monumenter over en fjern istid.

Sluttelig blev området omkring søerne tilplantet, og i dag er der varieret vegetation med løv- og nåletræer samt frugttræer og -buske, som publikum er velkommen til at forsyne sig af.

Arbejdet blev udført af bestyrelsesmedlemmer med hjælp fra andre frivillige.

Bratbjergmanden hædret med mindesten ved indvielsen

Den festlige indvielse fandt sted 14. juni 2002 på 100-års dagen for stiftelsen af Tranum Plantage A/S.

Bratbjergmandens datter, Sørine Kronborg Andersen

Samtidig fandt bestyrelsen anledning til at sætte et værdigt og varigt minde over Bratbjergmanden, Chr. Jensen Mann, der praktiserede som naturlæge i Han Herred indtil 1956. Til stede ved indvielsen af parken og mindestenen var bl.a. Bratbjergmandens datter, Sørine Kronborg Andersen, der havde fået evnen til at helbrede i arv.

Kør helt ned til søerne – stil bilen og gå en tur!

Hvis man ikke stiler bilen ved huset ved parkens østlige indgang, er der mulighed for at køre ned gennem parken og parkere ved mindestenen for Bratbjergmanden. Herfra kan man nyde udsigten over området – måske den medbragte kaffekurv – og ellers gå en tur på voldene rundt om parken.

Samtidig er det muligt at benytte den gamle kirkesti mellem Bratbjerg og Tranum ved at følge stien i parkens nordvestre hjørne. Denne strækning følger i øvrigt et forløb af Nordsøstien.

Området blev ved indvielsen i 2002 stillet til publikums brug og beskyttelse, og bestyrelsen glæder sig over, at der virkelig værnes om både flora og fauna af egnens befolkning og de mange gæster, som færdes her året rundt.

Scroll to top