Om Huset

Huset ved Bratbjerg Søerne

Huset ved Bratbjerg Søerne blev indviet lørdag 10. juni 2006 under stor tilstrømning af gæster fra nær og fjern.

Men tanken om et hus til publikum opstod allerede kort tid efter, at naturparken Bratbjerg Søerne var åbnet for offentligheden 14. juni 2002.

Overvældende søgning

Søgningen til det nye rekreative område nær Tranum og Bratbjerg var nemlig langt større, end aktieplantagens bestyrelse havde forestillet sig. Og derfor var behovet for læ, borde, stole og ikke mindst toiletfaciliteter temmelig påtrængende.

Noget måtte gøres, og bestyrelsen lagde hovederne i blød for at imødekomme de mange ønsker fra publikum.

Byggeplanerne tager form

Planerne for et hus ved Bratbjerg Søerne modnedes, og i fuld enighed gik bestyrelsen i gang med at finde en egnet placering, få udarbejdet tegninger og planlægge finansieringen af et kvalitetsbyggeri på omkring 100 kvadratmeter.

Indledningsvis støttede Friluftsrådet huset med 50.000 kr., hvorpå fulgte en henvendelse til Aage V. Jensens Fonde, som alene på baggrund af idébeskrivelsen bevilgede 100.000 kr.

Samtidig blev bestyrelsen tilbudt assistance fra fondens arkitekt Jørgen Jensen, Hjortdal, som anbefalede at bygge i samme solide og gedigne materialer som fugletårnene i Vejlerne.

Ja fra kommunen

Kontakten til Aage V. Jensens Fonde gav mod på at gå videre med projektet. Den daværende Brovst Kommune sagde ja til byggeriet og gav udtryk for, at det ville være en formsag også at opnå godkendelse hos Nordjyllands Amt.

Samtidig kom tilsagn om yderligere 300.000 kr. i hus, og bestyrelsen tog nu kontakt til lokale håndværkere for at sætte gang i byggeriet.

– men amtet?

Det viste sig imidlertid, at amtet absolut ikke var med på idéen. Sagsbehandleren kunne slet ikke se, at der var behov for en sådan bygning i Bratbjerg – og så af den størrelse!

Men ved Brovst-borgmesterens mellemkomst blev der arrangeret en besigtigelse for to amtspolitikere, som på stedet erklærede, at selvfølgelig måtte der bygges.

Dermed kunne byggeriet omsider sættes i gang – om end med et års forsinkelse, undren og ærgrelser.

Lærketræ af egen produktion

Tømrerarbejdet blev overdraget til Bejstrup Tømrer og Snedkerforretning v/ Per Pedersen, og som materialer til såvel vægge som inventar og terrasser blev anvendt lærketræ af Aktieplantagens egen produktion.

Resultatet blev et flot og funktionelt hus, som på indvielsesdagen 10. juni 2006 blev overdraget til publikum med ønsket om at »slide hus og område med helse og nænsomhed«.

FAKTA

Samlet pris for Huset ved Bratbjerg Søerne 750.000 kr.
Aktieplantagen bidrog selv med 300.000 kr.
Støtte fra fonde udgjorde de resterende 450.000 kr.

Følgende har støttet opførelsen af Huset ved Bratbjerg Søerne økonomisk

  • Brovst Kommune (som i dag er en del af Jammerbugt Kommune)
  • Egnsbank Han Herreds Fond (senere ebh-fonden)
  • Friluftsrådet
  • Realdania
  • Aage V. Jensens Fonde

Scroll to top