Forenings- og kulturliv i Tranum-området

Tranum er et attraktivt område med flot natur og et forenings- og kulturliv, der både skaber glæde og sammenhold mellem de fastboende og samtidig tiltrækker turister og nye bosættere i betydeligt omfang.

Byen har kirke fra ca. år 1200, folkeskole 0.-7. klasse, børnehave og skolefritidsordning, minihal til skole- og fritidsaktiviteter i tilknytning til skolen, idrætsanlæg med klubhus, der også bruges af andre end idrætsforeningen, et velholdt og godt udlejet forsamlingshus, brugs, bank, lokalhistorisk egnssamling samt et stort antal foreninger for børn og voksne.

I området findes også en del kunsthåndværkere og gallerier, ligesom der er gode hoteller ved Tranum Strand.

Læs mere på www.tranumnet.dk

Scroll to top