Bratbjergmanden

Chr. Jensen Mann – den kloge mand fra Bratbjerg – blev født i 1876 og døde i 1956. Han var ud af en slægt af kloge mænd og koner og fulgte i sine aners spor som hele egnens naturlæge, der samtidig blev kendt og respekteret ud over det ganske land.

Som naturlæger går slægten helt tilbage til 1730, og alle virkede her på egnen. Frem til vore dage har slægten leveret dygtige naturhelbredere med erfaringer, der er gået i arv fra generation til generation. Læs mere på www.bratbjergmanden.dk

Da faderen døde i 1899 – kun 44 år gammel – overtog Chr. Jensen Mann sin fars praksis. I 1904 giftede han sig med Helene, og parret fik ni børn, heraf Sørine (1916), som siden førte traditionen videre.

I offentlighedens bevidsthed er Chr. Jensen Mann den udgave af Bratbjergmanden, der har markeret sig stærkest. Hele to gange er hans liv og virke blevet genstand for filmatisering over Poul Sarauws teatermanuskript »Den kloge mand« – først i 1937 med Carl Alstrup i rollen som Bratbjergmanden og i 1956 med Oswald Helmuth i hovedrollen.

Bratbjergmanden

Chr. Jensen Mann viede hele sit voksenliv til at hjælpe andre mennesker i nød, og han mindes stadig i taknemlighed hos mange familier. Han var en dygtig helbreder og en betydelig personlighed. Hans praksis voksede og voksede, og det blev nødvendigt med faste træffedage i Nørresundby, Brønderslev, Fjerritslev og Løgstør.

Når patienter med alvorlige lidelser forgæves havde søgt lægehjælp, kom de tit til Bratbjergmanden. Og det var vel nok en menneskelig svaghed, at han somme tider gav efter, selv om opgaven var håbløs.

Et sådant tilfælde fik yderst dramatiske følger. Bratbjergmanden blev i 1926 opsøgt af et forældrepar, hvis datter i lang tid havde været under lægebehandling for kræft. Selv om Chr. Jensen Mann var betænkelig, forsøgte han på forældrenes indtrængende tryglen at lindre pigens smerter, men hendes liv stod ikke til at redde.

Sagen blev politianmeldt og medførte et bødeforlæg. Der fulgte en anke fra anklagemyndigheden, og i 1928 blev Bratbjergmanden ved Vestre Landsret idømt 30 dages ubetinget ophold i Fjerritslev Arrest.

Fængslingen var et hårdt slag for alle, der kendte ham, og den nordjyske befolkning reagerede på en måde, der næppe har fundet sted hverken før eller siden.

Et protestmøde i Brovst samlede over 1.200 mennesker, og på egnen blev iværksat en indsamling, der efter datidens forhold indbragte den betragtelige sum af 3.895 kr.

Myndighederne var klar over folkestemningen, og for at undgå for store tumulter, blev Chr. Jensen Mann løsladt en dag før planlagt, nemlig 30. oktober 1928.

Efter frigivelsen blev der i hast arrangeret en folkefest, hvor 4.000-5.000 mennesker samledes i Fjerritslev for at hylde Bratbjergmanden og overrække ham den indsamlede pengegave sammen med et guldur.

Det var en meget bevæget mand, der takkede for gaven og fremmødet: »Jeg er taknemlig for mine evner, men giver højere magter skylden.«

Ved Bratbjergmandens død i 1956 skrev forfatteren Thomas Olesen Løkken bl.a.: »En mand som Chr. Jensen Mann går ikke bort, hans gerninger vil bestå i generationer. En mand skal altid ses på sit sted, sin egn, og da må man huske, hvor han selv og hans slægt stammer fra – det østlige Han Herred. Dette landskab skal man have set, have fattet i sit sind, for at kunne dømme. Det ligger i navnet Bratbjerg, at landskabet er af store dimensioner. Her er endnu nogle store strækninger med klitter, hvor man kan se en horisont med lyngens lilla toner. Mægtigere virkede dette sted for et slægtled siden, før fyr- og granplantagerne tog de store strækninger ind.«

Mindestenen ved Bratbjerg Søerne

Ved indvielsen af naturparken Bratbjerg Søerne 14. juni 2002 blev der samtidig afsløret en mindesten for den berømte naturlæge.

Ud over mindestenen, der bærer inskriptionen MINDE OM BRATBJERGMANDEN er der opstillet en tavle med følgende tekst:

CHR. JENSEN MANN
1876 – 1956

Danmarks ældste naturlægeslægt har siden 1730 praktiseret i Bratbjerg i Han Herred tæt ved kyst og hav. I lige linje har slægten haft en klog mand eller kone, der har arbejdet som homøopat, benbruds- og naturlæge.

Den dag i dag er Chr. Jensen Mann – eller Bratbjergmanden, som han blev kaldt – den mest omtalte kloge mand, der har levet i Danmark. Over hele landet blev han kendt og omdiskuteret, måske fordi han kom i karambolage med lægestanden og måtte betale prisen – 30 dage i Fjerritslev Arrest.

Men aldrig før eller siden er en naturlæge blevet tildelt så megen hæder. For ikke alene hans patienter fra hele Danmark, men datidens betydningsfulde politikere på tinge rejste sig i harme og med en kraft som Vesterhavet i storm. Den dag, han blev frigivet, kom 5.000 mennesker fra hele Danmark for at hylde den mand, der i sin gerning ville bevise, at der er mere mellem himmel og jord end en lægeuddannelse kalkulerer med.

Litteratur
Tabita Wulff: Bratbjergmandens datter
Sørine Kronborg Andersens (født 1916) fortælling om sin slægt fra Bratbjerg i Han Herred, der har praktiseret naturlægegerningen siden 1730 samt leksikalt opbygget del over en række sygdomme med tilhørende diagnose med anbefaling af en række nummererede præparater
Forlaget Bogan 1996
ISBN 87-7466-202-3

Scroll to top