Velkommen i naturparken Bratbjerg Søerne

Vi byder hjertelig velkommen til Tranum Aktieplantage og Bratbjerg Søerne

Plantagen, søerne, vejene og stierne danner til sammen et rekreativt område, som stilles til rådighed for publikum året rundt.

Dog understreges det, at kørsel på mountainbike og ridning IKKE er tilladt i plantagens arealer.

»Huset ved Bratbjerg Søerne« er åbent i sommerhalvåret og giver mulighed for at spise og tilberede medbragt mad eller blot nyde udsigten fra terrassen.

Ved Bratbjerg Søerne er opstillet en mindesten for Bratbjergmanden, der mere end 50 år efter sin død stadig huskes som hele egnens store naturlæge.

 


Generalforsamling afholdes d. 27 feb. 2023 kl. 19.30.

adr.: Himmerlandsfondens kursuscenter, Strandvejen 83, 9460 Brovst

Dagsorden jvf. vedtægterne.
Pbv. A/S Tranum Aktieplantage

Kontakt Aktieplantagen

Reservation af huset ved Bratbjerg Søerne
Bratbjerg 55, 9460 Brovst
Reservation gerne pr. SMS til
Rise Poulsen
Telefon 25 72 53 04

Bestyrelsesformand
Kristian Torp Nielsen
Klithusevej 1
9460 Brovst
Telefon: 24 27 11 53
Mail: kildagerhus@tdcadsl.dk

Direktør
Mogens Richter
Ørnevej 5, Tranum
9460 Brovst
Telefon 29 71 70 52

Skovfoged
Rasmus Rasmussen
Solskovvej 36
9460 Brovst
Telefon 28 69 06 01

Jagt
Henvendelse vedrørende jagten
i Aktieplantagen kan ske
til formand for jagtselskabet
Henrik Nielsen, tlf. 22 20 40 04,
e-mail hn@bejstrup.dk

Scroll to top